Alva Myrdal-centrum för kärnvapen-nedrustning

I en alltmer osäker värld är risken för användandet av kärnvapen större än den har varit på länge. Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning (AMC) etablerades 2021 vid Uppsala universitet för att tillhandahålla utbildning, forskning och policystöd i frågor om nedrustning.

Vår forskning

AMC:s bjuder in doktorander och gästforskare. En annan av centrets funktioner är att koordinera arbetsgrupper, tillsammans med internationella forskare, för tvärvetenskaplig forskning av olika aspekter kring kärnvapennedrustning.

Senast uppdaterad: 2024-02-23