AMC:s årliga konferens

Kärnvapenfrågan står återigen överst på agendan i världen, på ett sätt som inte setts på decennier. Behovet av att lära sig mer om förutsättningarna för kärnvapennedrustning i vid bemärkelse är påtagligt.

Frågorna sträcker sig från vapenkontroll och icke-spridning på omedelbar sikt till säkerhetsgemenskap och nedrustning på lång sikt. Nedrustningsfrågan berör många olika discipliner och forskningsområden och i ljuset av detta står Alva Myrdal-centrum värd för en årlig konferens i Uppsala, Sverige.

Konferensen är tänkt som ett tillfälle att dela och diskutera forskning och idéer om kärnvapennedrustning och syftar till att kombinera insikter från samhällsvetenskap, naturvetenskap och andra discipliner, såväl som från praktisk erfarenhet.

Konferensen är ett hybridevenemang och förutom vetenskapliga paneler uppmuntras aktiviteter som syftar till att underlätta utbyte mellan akademiker, praktiker, civilsamhället och den intresserade allmänheten.

Nästa årliga konferens går av stapeln 18-19 juni 2024. Under oktober och november 2023 kommer vi att välkomna förslag på bidrag till 2024 års konferens.

AMC:s årliga konferens är en möjlighet att…

  • Nätverka med akademiker, praktiker och andra intresserade av kärnvapennedrustning;

  • Lära dig om den senaste forskningen på området;

  • Påverka den framtida forskningen och policyn inom kärnvapennedrustning genom att presentera ditt eget arbete eller genom att bidra med dina kunskaper och perspektiv för att förbättra den forskning som presenteras.

Sagt om AMC:s årliga konferens

“The high quality of the presentations and the presence of so many gifted young scholars from Europe and around the world was very encouraging. I learned a lot and gained new knowledge and perspectives on a number of important issues.”

“The professionalism and scientific level at the conference was of a high class.”

“Top quality all the way through the event.”

“The venue was great, the organization was great, the sessions were really diverse in topic and highly relevant. I learned a lot!”

Senast uppdaterad: 2023-10-11