Arbetsgrupp 1: Att förhandla om kärnvapennedrustning

Ledare: Isak Svensson

Arbetsgrupp 1 fokuserar på processerna för multilaterala förhandlingar som syftar till nedrustning, icke-spridning och hantering av kärnvapen. Vi kommer att försöka stimulera forskning och samla några av de ledande internationella forskarna inom studiet av förhandlingsforskning samt forskare som specifikt fokuserar på NPT och andra former av kärnkraftsförhandlingar.

Den viktigaste uppgift som vi har framför oss är att använda vetenskapliga bevis för att bära följande forskningsfråga: Hur kan processer för kärnvapenförhandlingar bli mer effektiva för att innehålla, kontrollera och minska kärnvapenprogram? Vår prioriteringen kommer vara att identifiera vilka de viktigaste villkoren är som kan öka förhandlingarnas effektivitet och att identifiera de viktigaste hindren som hindrar kärnkraftsförhandlingarna från att göra framsteg.

Senast uppdaterad: 2022-12-14