Arbetsgrupp 2: Internationella åtgärder för efterlevnad av kärnvapennedrustning

Sanktioner är till stor del knutna till processen att förhindra spridning: negativa sådana för att få parten i fråga att inleda diskussioner, och lättnader på negativa sanktioner som eftergifter från sanktionernas avsändare. Det förefaller dock rimligt att föreslå att för att överenskommelser ska kunna uppstå i icke-spridningsärenden måste betydande eftergifter göras, vilket skulle kunna ses som positiva sanktioner.

Dessa antas till stor del relatera till säkerhetsproblem (t.ex. att integrera NP-målet i en regional eller global miljö) eller ekonomiska frågor (t.ex. att tillåta NP-målet att behålla eller utveckla sin kärnkraftskapacitet).

Syftet med arbetsgrupp 2 är att undersöka sanktionernas roll för att få länder att ansluta sig till och ansluta sig till icke-spridningsavtalet (NPT) eller andra icke-spridningsarrangemang. Samtidigt, för en fullständig förståelse, finns det ett behov av att också utreda fall där det inte har lett till att parter anslutit sig till eller anslutit sig till NPT. Genom studiet av historiska fall och aktuella situationer hoppas vi kunna etablera en empirisk grund för hur sanktioner kan bidra till icke-spridning eller andra nedrustningsinitiativ.

Arbetsgruppens ledare: Peter Wallensteen

Dr Peter Wallensteen är seniorprofessor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet och  professor emeritus i fredsstudier vid Kroc Institute, University of Notre Dame, USA. Han startade och ledde Uppsala Conflict Data Program (UCDP) 1978-2015 och var prefekt för institutionen för freds- och konfliktforskning 1972-1999. Han var den första innehavaren av Dag Hammarskjöld-professuren vid Uppsala universitet, 1985-2012, och av Richard G. Starmann-professuren vid University of Notre Dame, 2006-2018. Sedan 2021 är han vice ordförande i styrelsen för Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning vid Uppsala universitet och leder dess arbetsgrupp om användning av sanktioner för att förhindra kärnvapenspridning.

Boken Peter Wallensteen: A Pioneer in Making Peace Researchable (Springer 2021) förklarar hans engagemang i fredsforskning och presenterar tio av de forskningsfält han har bidragit till. Ett av dem handlar om erfarenheter från fredsavtal och hans Understanding Conflict Resolution finns nu i dess 5:e utgåva (2019, med utgåvor på arabiska och koreanska). Ett annat betydande forskningsområde har varit användningen av sanktioner för olika syften, inklusive för att avsluta krig och för att förhindra spridning av kärnvapen. Tillsammans med Dr. Armend Bekaj redigerar han en bok om Alva Myrdals insatser för kärnvapennedrustning. Den beräknas komma ut till invigningen av Alva Myrdal-centrum i oktober 2022.

Senast uppdaterad: 2022-08-11