Arbetsgrupp 5: Kärnvapennedrustning i politiskt beslutsfattande och folkrätt

Ledare: Sibylle Bauer och Wilfred Wan

Arbetsgrupp 5 behandlar frågor som rör kärnvapennedrustning inom politiskt beslutsfattande och folkrätt. Gruppen, som består av internationella experter på området, kommer att utbyta kunskap om den strategiska utvecklingen och utforska vägar framåt för att bidra till att stärka multilateral rustningskontroll och nedrustning.

Forskningen, som anknyter till SIPRI:s arbete, avser att fylla luckor inom de områden som identifieras av gruppmedlemmarna, samt utforska ämnen som framtida vapenkontroll, utvecklingen i yttre rymden och regionala säkerhetsutmaningar.

Gruppen kommer också att genomföra aktiviteter som syftar till att öka medvetenheten om kärnkraftsfrågor och underlätta karriärinträde för nästa generations nedrustningsexperter. Detta kommer även att ske inom ramen för SIPRI:s uppdrag som samordnare för EU:s konsortium för icke-spridning och nedrustning.

Arbetsgruppens ledare: Sibylle Bauer och Wilfred Wan

Dr Sibylle Bauer är chef för forskningsfältet Rustning och nedrustning vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) med ansvar för SIPRI:s arbete om rustningskontroll, nedrustning och icke-spridning; kontroll av produkter med dubbla användningsområden och vapenhandel; framväxande teknologi; samt vapenproduktion, vapenöverföringar och militära utgifter. Hon är även ordförande för EU:s konsortium för icke-spridning och nedrustning (EUNPDC).

Innan Dr Sibylle Bauer började på SIPRI år 2003 var hon forskare vid institutionen för europeiska studier vid Université Libre de Bruxelles i Bryssel. Hon har en doktorsexamen från Université Libre de Bruxelles och Freie Universität Berlin.

Dr Wilfred Wan är chef för SIPRI:s massförstörelsevapenprogram. Hans senaste forskning fokuserar på riskreduktion i förhållande till kärnvapen, verifiering av kärnvapennedrustning samt andra frågor kopplade till rustningskontroll och nedrustning. Han har skrivit boken Regional Pathways to Nuclear Nonproliferation (University of Georgia Press, 2018). 

Dr Wilfred Wan arbetade tidigare för FN:s institut för nedrustningsforskning (UNIDIR) i Genève. Han har en doktorsexamen i statsvetenskap från University of California, Irvine.

Senast uppdaterad: 2022-12-14