Arbetsgrupp 6: Internationella åtgärder för efterlevnad av kärnvapennedrustningsregimer

De akademiska studierna av kärnvapen med fokus på frågor som rör säkerhet och strategi står inför speciella svårigheter när det gäller sekretess. Stater saknar kapacitet att dra systematiska lärdomar från tidigare fall, och forskare har antagit olika metoder för att studera dessa frågor. Som ett resultat är kunskapsläget och "know-how" fragmenterat snarare än kumulativt. Dessutom fortsätter en USA-centrerad strategi att forma forskningsagendor och datainsamling.

Mot denna bakgrund kommer arbetsgrupp 6 att lägga grunden för ett mer kumulativt och systematiskt arbetssätt. Arbetsgruppen kommer att fortsätta med denna ansträngning genom tre sekventiella kluster: 1) empiriska grunder, 2) tidigare erfarenheter och nya verktyg och 3) framväxande utmaningar.

Vi kommer att eftersträva ett jämförande tillvägagångssätt för att studera tidigare lärdomar, nya verktyg och framtidsutsikter för kärnvapennedrustning och icke-spridning av kärnvapen för att möjliggöra en bredare diskussion och relevanta resultat.

Arbetsgruppens ledare: Målfrid Braut-Hegghammer

Dr Målfrid Braut-Hegghammer är professor i statsvetenskap vid universitetet i Oslo och leder Oslo Nuclear Project. Hon har tidigare varit en Junior Faculty Fellow vid CISAC, Stanford University (2012-13), och en Pre- and Post-doc Fellow vid Belfer Center, Harvard University (2008-10).

Dr Målfrid Braut-Hegghammer tog sin doktorsexamen vid London School of Economics 2010, för vilket hon fick Michael Nicholson Thesis Prize från BISA året därpå. Baserat på forskningen hon gjorde för sin avhandling, publicerades Unclear Physics: Why Iraq and Libya Failed to Build Nuclear Weapons (Cornell University Press, 2016). Hennes arbete har publicerats på många ställen, inklusive International Security, The Middle East Journal, New York Times (på hemsidan), International Herald Tribune, Monkey Cage och War on the Rocks.

Senast uppdaterad: 2022-12-08