Arbetsgrupp 4: Teknisk icke-spridning och kärnämneskontroll

Ledare: Peter Andersson

Fokus för arbetsgrupp 4 ligger på de tekniska hjälpmedel som stödjer kärnvapennedrustning, med inriktning på utmaningar inom teknisk verifiering. Arbetsgruppen består av ett flertal medlemmar från avdelningen för tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet, med kompetens och erfarenhet inom kärnfysik, kärnteknik och kärnämneskontroll.

Aktiviteter inom arbetsgruppen spänner över både forskning och utbildning, och pågående forskningsprojekt rör bland annat modellering och analys av känsliga kärnämnen, forskning kopplad till kärnbränslecykeln, samt kärntekniska instrument för verifiering av befintliga och framtida avtal om icke-spridning och nedrustning.

Arbetsgruppens ledare: Peter Andersson

Peter Andersson är universitetslektor vid avdelningen för tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet. Han har lång erfarenhet av utveckling av nukleära instrument med tillämpningar inom kärnteknik, kärnsäkerhet och säkerhetskontroll. Hans arbete har tonvikt på gammaspektrometri och icke-destruktiva analystekniker med neutroner och gammastrålar som informationsbärare.

Peter har en doktorsexamen från Uppsala universitet på ämnet snabb neutrontomografi. Han var också postdoktor vid Halden Reactor Project i Norge, där han drev utveckling inom passiva gammatekniker för efterbestrålningsundersökning av kärnbränsle.

Senast uppdaterad: 2023-08-23