Utbildning vid Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning

AMC anordnar kurser inom kärnvapennedrustning som ingår i ordinarie universitetsundervisning samt fristående specialiserade kurser. Vi erbjuder en avancerad doktorandkurs i teknisk verifiering av kärnvapennedrustning med fokus på tillämpad kärnfysik med ytterligare tvärvetenskapliga inslag, samt en grundutbildning om kärnvapen och nedrustning.

Utöver dessa insatser anordnar AMC tillsammans med Sipri och Odessa Center for Nonproliferation sommarskolan Armament and Disarmament, en kurs- och nätverksmöjlighet för nästa generations akademiker, forskare, opinionsbildare och beslutsfattare inom området nedrustning, icke-spridning och vapenkontroll, som syftar till att stödja och återuppliva nedrustningsutbildningsaktiviteter.

Sommarskola för rustning och nedrustning

Sommarskolan för rustning och nedrustning arrangeras av Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning i samarbete med SIPRI och Odesa Center for Nonproliferation (OdCNP).

Sommarskolan är en kurs- och nätverksmöjlighet för nästa generations yrkesverksamma inom området nedrustning, icke-spridning och vapenkontroll. Sommarskolan består av ett femdagarsprogram med föreläsningar, seminarier och workshops om rustnings- och nedrustningsfrågor.

Aktiviteterna syftar till att utveckla kunskaper och färdigheter och till att motivera och bemyndiga framväxande specialister att utöka sin expertis på området.

Kursens innehåll

Kursen innehåller en mängd olika aktiviteter, inklusive:

  • Föreläsningar och diskussioner om rustning och nedrustning av ledande experter inom området
  • Kompetensbyggande workshops och utbildningssessioner
  • Besök på institutioner som arbetar med frågor inom området rustning och nedrustning

Sommarskolan strävar efter att bidra till globala ansträngningar för att skapa en gemenskap av professionella likasinnade fredsforskare och praktiker, som strävar efter att forma och främja en säker, fredlig och hållbar framtid.

Ansökningsperioden för Sommarskolan 2023 är nu stängd.

Grundkurs: Kärnvapen och nedrustning

Kursen ges av institutionen för fred- och konfliktforskning och syftar till att engagera studenter i nyckelfrågor kring kärnvapen och nedrustning. Exempel på frågor som berörs i kursen är: Vilka är kärnfysikens grundläggande principer och vad kan hjälpa oss att förstå vad kärnvapen är och hur de kan upptäckas? Hur har nuvarande icke-spridnings- och nedrustningsavtal utvecklats historiskt? Hur förhandlas sådana avtal fram och vad innebär en framgångsrik övervakning av avtal? Kursen har en tvärvetenskapligt ansats och innehåller interaktiva seminarier och simuleringsspel. Kursen är på 7.5hp och kommer att ges på halvtid, dagtid, under hösten 2023 och på halvtid, kvällstid, under våren 2024.

Läs mer och anmäl dig till kursen här: Kärnvapen och nedrustning - Uppsala universitet (uu.se)

Doktorandkurs: Verifiering av kärnvapenprovsprängningar

Kursen gavs av institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) under höstterminen 2022.

Kursen syftar till att ge deltagarna färdigheter att:

  • Redogöra för fördrag och verifikationsregimer som styr kärnvapen;
  • Identifiera signaturer från kärnvapensprängningar och redogöra för metoder som används för att upptäcka sådana signaturer;
  • Utföra grundläggande analys av seismiska händelser för att särskilja sprängningar från jordbävningar;
  • Redogöra för processer som ger upphov till atmosfärisk radioaktivitet och metoder som används för att mäta den;
  • Analysera data om atmosfärisk radioaktivitet för att skilja mellan naturliga källor, civil kärnkraft och kärnvapenprovsprängningar;
  • Utföra beräkningar av partikeldiffusion i atmosfären med hjälp av särskilt utvecklade mjukvaruverktyg; och
  • Genomföra en tvärvetenskaplig analys av ett kärnvapenprovsprängningsscenario, där inkommande information analyseras och utvärderas med hjälp av statistisk analys.
Senast uppdaterad: 2023-04-26