Aktiv studentmedverkan

Studenter och lärare vid Uppsala Universitet arbetar på många olika sätt för att främja utbildningen och ta ett gemensamt ansvar för lärande. I filmen nedan ges exempel på hur detta kan göras genom aktiv studentmedverkan. 

Bildtext: Film som ger exempel på aktiv studentmedverkan i praktiken (på engelska med engelsk textning)

Verktyg för att komma igång med aktiv studentmedverkan

Varför aktiv student- medverkan?
  • Studenterna får en djupare förståelse för ämnet och tränar generella färdigheter som att samarbeta med varandra och leda grupper;
  • En mer aktiv roll i sitt eget och sina medstudenters lärande ökar motivationen, främjar metareflektionen om hur man lär sig och kan skapa en bättre sammanhållning i studentgruppen;
  • En större delaktighet kan även ses som en träning i demokrati och medborgarskap

  • Exempel från UU: Studenter tar upp saknade perspektiv

  • Exempel från UU: Studentledda studiegrupper

Senast uppdaterad: 2023-06-12