Detta har tidigare hänt i arbetet med Aktiv studentmedverkan

Tidigare Events 

ASP-dagarna 2015

I YouTube filmen nedan kan du se ett kort sammandrag av ASP-dagarna 2015.

Som en del av ASP-dagarna 2015 utlystes en studenttävling som frågade "Hur kan du göra din utbildning bättre?". Målet med tävlingen var att samla samt sprida bra idéer studenter har om hur utbildningen kan utvecklas. Läs studenters idéer om hur man kan öka engagement hos medstudenter, inkludera perspektiv de tycker saknades i sina kurser, och hur man kan göra undervisningen mer interaktiv. Läs alla bidrag här.

Under ASP-dagarna 2015 var vår internationella gäst Cherie Woolmer, som pratade studenter som medskapare av utbildningen. I filmen nedan kan du lyssna till den intressanta föreläsning hon höll under sitt besök. 

Here you find all the movies and presentations from the ASP days:


April 19, ASP Challenge Lab: co-creating co-creative spaces

Together with students and staff we would like to pilot a series of activities in order to test different spaces and formats for collaborations between staff and students. Welcome to this open space to take on the challenges of working in partnership. Send a message to aktivstudentmedverkan@uadm.uu.se with your name, institution, and what you would like to focus on during the evening. Light dinner will be served.

Blåsenhus, laborativa lärosalen, kl 18.00—20.30 (tentative starting time)

April 20, Lunchseminarium: Aktiv studentmedverkan- nu och i framtiden

Come eat a sandwich and participate in a conversation about the future of ASP at UU. Get an introduction to the new films and web material. How can these be used in practice? How can work with ASP continue to develop? Come with your ideas and questions or just an open curiosity! Registration still open! (Event in Swedish)

Blåsenhus, laborativa lärosalen, kl 12.30—14.00

April 21, Partnering for a Better World – co-hosted by ASP and the Matariki Global Citizenship Program

This event comes immediately after three intense days of faculty and students visiting from five universities, working together discussing and developing education, research and outreach initiatives for the new Matariki Global Citizenship Program. This co-hosted event merges the challenging themes of empowering learners and the role of university in the wider society. We invite all those interested to a discussion on the potential of active student participation in higher education to build democratic capacities and empower students to be active (global) citizens. Lunch will be served so be sure to register. There will also be several exciting international guests! Read more here.

Blåsenhus, 12:004, kl 09.15-12.30

Luciafika med aktivstudentmedverkan 13:december 2016

We would like to warmly welcome you to an afternoon seminar and Lucia fika on the 13th of December from kl 14-16 in Uppsala Learning Lab, Blåsenhus (Von kraemers Allé 1).

The Active Student Participation Collabratory, together with CEMUS and the ActSHEN (Action for Sustainability in Higher Education in the Nordic countries) project, invite you to delve into educational approaches that promote the paradoxical condition of learning and unlearning, and the pedagogical potential of crisis. This concept of unlearning what one has previously considered ‘normal’ and thus leading to a kind of ‘crisis’ is present in a number of educational approaches, including ESD, Norm Critical Pedagogies, Global Citizenship and within ASP work. The purpose of this seminar is to explore different aspects of unlearning; what it means for practice, for learners, and for the support that educators must provide in these contexts of unlearning. We will hold a short introduction followed by discussion.

We are happy to be joined by some international guests for this session, including Rebecka Laycock from Keele University, Allyson Macdonald, Sue Gollifer, Ólafur Páll Jónsson and Sydney Ross Singer from the University of Iceland, and Nelly Heiskanene and Janina Käyhkö from University of Helsinki.

Please have a browse or deeper reading of the article “Learning Freedom: The Pedagogical Potential of Crisis”.

Projektet för vidareutveckling av aktiv studentmedverkan har avslutades officiellt 31 december 2015.

ASP arbetet fortsätter under 2016 genom framförallt utbildningar till studentledare och riktade konsultationer till lärare och studenter. En stor insats går också till skrivande av en rapport kring vad vi har lärt oss under dessa två år i projektet, med huvudsyfte att utvärdera samt rekommendera vad som behövs för kontinuerligt ASP-arbete vid Uppsala universitet i framtiden. Rapporten levereras till rektor i mitten av april 2016.

Vi bidrog med en bokrecension av Engaging Students as Partners in Learning and Teaching by Alison Cook-Sather, Catherine Bovill, and Peter Felten som publicerades i senaste numret av Högre utbildning, en vetenskaplig e-tidskrift.  

Boken har varit en ständig resurs och källa till inspiration för vårt projektarbete och vi kan varmt rekommendera den till både studenter och lärare som är nyfikna på hur partnerskap kan leda till ett djupare engagemang för lärande. 

Vad gäller utveckling av studentengagemang internationellt finns det ett nytt projekt som heter REACT - Realising Engagement Through Active Culture Transformation som är ett kollaborativt projekt mellan tre universitet i Storbritannien.

Ett särskilt fokus ligger på så kallade "svåra att nå" studenter. Projektet ledds av lärare med mycket erfarenhet av studentengagemang och partnerskap. De bygger just nu upp en spännande resurssida för alla som är intresserade. 

AKTIV STUDENTMEDVERKAN PROJEKTETS SLUTRAPPORT OCH BOK

Här kan du läsa Vidareutveckling av aktiv studentmedverkan vid UUs slutrapport samt bilagor till rapporten. Det redovisar arbetet som har pågått i två år, samt utmaningar som projektet har mött och rekommendationer för ett fortsätt och utökat arbete med aktiv studentmedverkan över hela universitet. Trevlig läsning! 

Vi arbetade även på en mer fullständig rapport, som kom att bli en hel bok! Boken, vars titel är ''An Active Student Participation Companion'', är utgiven vid enheten för universitetspedagogik , och har som syfte att vägleda lärare, studenter och pedagogiska utvecklare både vid Uppsala universitet och vid andra lärosäten som vill arbeta med aktiv studentmedverkan. Boken ger en mångfald av utförliga exempel på aktiv studentmedverkan och diskuterar dess relation till andra lärandeformer. Du finner boken i digitalt format här.

Senast uppdaterad: 2022-04-25