Pågående ASP-initiativ

SI-ledarskap – något för dig?

Vid Institutionen för Moderna språk arbetar vi med SI - Supplemental Instruction, inom ämnena spanska, franska och tyska. De av våra mer erfarna studenter som är villiga att utbildas till SI-ledare stödjer A-studenterna i deras lärande utifrån de behov som de själva känner att de har, under ett antal SI-PASS (PASS står för Peer Assisted Study Sessions). SI-PASS är en internationell pedagogisk modell som bygger på kollaborativt lärande där en mer erfaren student (SI-ledaren) träffar studenter som är nya på kursen/programmet i mindre studiegrupper. SI-ledarens roll är att facilitera diskussioner mellan studenterna, inte att agera lärare eller ämnesexpert.

SI-ledarutbildningen utvecklar de blivande SI-ledarna, utöver förståelse för och kunskap om övningar och strategier för kollaborativt lärande, färdigheter inom inkludering, pedagogik, återkoppling, motivation och ledarskap, med syftet att stödja studiegrupperna i deras lärande. Som verksam SI-ledare får man sedan kontinuerligt stöttning och återkoppling genom regelbundna möten med en metodhandledare. SI-ledarna arvoderas av Institutionen för moderna språk och erhåller även ett intyg för sin insats.

Vi söker inför varje termin studenter som är intresserade av att bli SI- ledare!