Aktiv Studentmedverkan

'Aktiv studentmedverkan' (eller 'Active student participation', ASP) kan tolkas olika beroende på sammanhanget och är därför svårt att begränsa till en viss definition. Det kan kopplas till begrepp som demokrati, delaktighet och engagemang; aktiverande undervisningsformer och inkludering; till partnerskap mellan lärare och studenter, medskapande och samverkan samt till att förbättra undervisningens kvalitet. Det finns alltså en mängd olika sätt att arbeta med aktiv studentmedverkan. 

Olika definitioner av Aktiv studentmedverkan

Hur kan man förstå Aktiv studentmedverkan? Definitionerna nedan kan ge en vägledning. 

  • ''Students that support, empower, and challenge each other’s learning, as well as students as co-creators in the planning, implementation, and evaluation of higher education.'' (Barrineau, Engström & Schnaas 2019:27)
  • "It involves people from similar social groupings who are not professional teachers helping each other to learn and learning themselves by so doing" (Topping 2005:631)
  • Det kan också betyda att studenter i ett partnerskapligt, ömsesidigt, respektfullt och lyhört samarbete med läraren t.ex. (vidare)utvecklar vissa kursmoment eller skapar övningsuppgifter eller annat kursmaterial, ofta för en kurs som de själva redan har gått (”students as partners”, se Cook-Sather 2014 ochHealy 2014). 

Nedan kan du se en introduktionsfilm om Aktiv studentmedverkan! 


Videotext: Film som ger exempel på aktiv studentmedverkan i praktiken (på engelska med engelsk textning)

För studenter eller lärare?

Studenter och lärare har olika roller inom högre utbildning, men kan arbeta tillsammans för att göra utbildningen bättre och mer spännande. 

Gemensamt för olika former av Aktiv studentmedverkan är att studenter tar en mer aktiv roll i sin utbildning, oftast genom samarbeten med lärare. Detta kan ske på studenters eller lärares initiativ. 

Senast uppdaterad: 2022-04-19