Goda exempel på aktiv studentmedverkan

För att ge inspiration till att starta nya eller vidareutveckla befintliga initiativ har vi samlat olika exempel från Uppsala universitet. Du finner dessa nedan. 

Inspiration

Vi har lagt upp exemplen utifrån hur man kan arbeta med aktiv studentmedverkan på olika nivåer inom högre utbildning. Genom att klicka på länkarna som följer nedan når du dessa exempel. 

Aktiv studentmedverkan inom en kurs

Exempel på hur studenter kan stödja lärandet för sina medstudenter i samma kurs. Klicka på länkarna för att läsa mer om varje exempel.

 • Kamrat-bedömning: Studenter ger återkoppling till sina medstudenter genom förberedda kriterier. 
 • Lärare för en dag och Peer-peer learning: Studenter kan ager "lärare för en genom att förbereda och hålla i föreläsningar, leda diskussioner, utföra demonstrationer, genomföra experiment mm. I denna sammanställning kan du läsa mer om hur det kan fungera.
 • “Learning Labs”Studenter förbereder tillsammans i mindre grupper ett visst kursmoment.
 • “Det saknade perspektivet”: Ett ledigt tillfälle läggs in i kursens schema, där studenterna får fylla passet med ett tema, en metod, en gäst eller ett studiebesök som behandlar någonting som de har saknat i kursen. 
 • "Study zombies": Studenter får i uppgift att engagera sina medstudenter kring ett tema som väcker deras intresse för den aktuella kursen. Läs mer om Study Zombies i bidrag 23 i den studenttävling som anordnades för några år sedan på UU. 
 • Scalable Learning: En nätbaserad flipped-classroom plattform med interaktiva föreläsningar på nätet.
 • Student-ledda seminarium och the 30-day challenge: Studenterna få tillfälle att i små grupper leda sina medstudenter i ett pass samt göra ett projekt, the 30-day challenge. 

AKTIV STUDENTMEDVERKAN INOM ETT program

Seniora studenter tar ansvar för nya studenters lärande.

AKTIV STUDENTMEDVERKAN mellan vetenskapsområden

Studenter från olika vetenskapsområden samverkar för ökad inlärning

 • CEMUS: Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS) arbetar tvärvetenskapligt med studentledda kurser inom hållbar utveckling. 
 • Model United Nations: Studenter organiserar årlig simulering av Förenta Nationernas arbete.  
 • Eksperter i team: En kurs som erbjuds på flera nordiska universitet (grundades vid NTNU i Norge) där studenterna utvecklar sin tvärvetenskapliga samarbetsförmåga. Erbjöds för första gången vid UU hösten 2016. 

AKTIV STUDENTMEDVERKAN i planering och utvärdering

Samarbeten mellan lärare och studenter i planering, kursvärdering, och examination.


​AKTIV STUDENTMEDVERKAN utanför klassrummet

Studenter medverkar för ökad inlärning hos sina medstudenter samt grundskoleelever.

Studenters tävlingsbidrag för en bättre utbildning

Som en del av ASP-dagarna 2015 utlystes en studenttävling som frågade "Hur kan du göra din utbildning bättre?". Målet med tävlingen var att samla samt sprida bra idéer studenter har om hur utbildningen kan utvecklas. Läs studenters idéer om hur man kan öka engagement hos medstudenter, inkludera perspektiv de tycker saknades i sina kurser, och hur man kan göra undervisningen mer interaktiv. Läs alla bidrag här.

Internationella exempel

Utanför Uppsala universitet finns det många som arbetar med olika former av aktiv studentmedverkan. Vi har samlat exempel från två böcker om aktiv studentmedverkan. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer: 

I oktober 2015 besökte Alison Cook-Sather Uppsala universitet och berättade om hur de arbetar med "students as partners" på hennes hemuniversitet Bryn Mawr College i USA. I filmen nedan kan du se intervjun.  

Students as partners

Alison Cook-Sather runs a program where students partner with teachers to develop the education.

 • The program "pairs undergraduate students with faculty members who wish to analyse and, perhaps, revise their pedagogical approaches over the course of a semester"  
 • "The focus of their partnerships is teaching rather than content; the student consultants explore with faculty members classroom dynamics, pedagogical approaches, and the learning experiences of students enrolled in the course” 

From Engaging Students as Partners in Learning and Teaching (2014), by Alison Cook-Sather, Catherine Bovill and Peter Felten. 

Senast uppdaterad: 2022-04-19