Utmaningar och möjligheter

Hur arbetar man med aktiv studentmedverkan när man har lite tid och resurser? Hur kan aktiv studentmedverkan påverka utbildningskvalitet? Titta på filmen "Opportunities and Challenges in active student participation" för att höra mer. FIlmen finns att se nedan. 

I filmen diskuteras möjligheter och utmaningar inom aktiv studentmedverkan. För att studenter ska ha möjlighet att ta ett större ansvar för sin utbildning behövs det stöd. Det kan t.ex. vara en utbildning i att leda grupper eller en möjlighet att diskutera med andra studenter.  Många upplever tidsbrist som en utmaning. Forskaren Cherie Woolmer menar att ett ökat samarbete ofta tar tid, men att det skapar en annan sorts samtal och lärande som många lärare och studenter uppfattar som meningsfyllt och spännande. Andra undrar om kvalitén i utbildningen blir lidande när studenter tar en större roll. Pedagogiska utvecklaren Ulrike Schnaas säger att många lärare upplever att kvalitén på studenters arbete ökar när de får en större möjlighet att medverka.

WHAT NEXT?

  • Behöver du resurser för att starta ett samtal eller hålla i ett tillfälle för dina medstudenter, lärare, eller kollegor? Använd gärna våra olika presentationer och skrivna material eller visa våra filmer.
  • Hur arbetar man med aktivstudentmedverkan? Se sidan med goda exempel och utforska resursbanken. För många av exemplen finns även kontaktpersoner man kan vända sig till.
  • För att bemöta utmaningar kan det vara viktigt med stöd och detta är något som vi erbjuder. Kontakta oss via e-post om du vill boka en konsultation för att utveckla ditt arbete aktiv studentmedverkan.
Senast uppdaterad: 2022-04-19