Resurser

för att arbeta med aktiv studentmedverkan

Forskning

Det finns många fördelar med aktiv studentmedverkan, bland annat att studenterna får en djupare förståelse för ämnet och tränar generella färdigheter som att samarbeta med varandra och leda grupper. En mer aktiv roll i sitt eget och sina medstudenters lärande ökar motivationen, främjar metareflektionen om hur man lär sig och kan skapa en bättre sammanhållning i studentgruppen; en större delaktighet kan även ses som en träning av demokrati och medborgarskap. 

Här finns en lista med utvalda referenser med forskning som är samlade i några teman. Det finns också en kort sammanfattning av innehållet efter varje referens. 

Litteratur från Uppsala

"Students, the university's unspent resource" diskuterar betydelsen av aktiv studentmedverkan inom högre utbildning och hur den kan utvecklas i framtiden. Läs antologin här. 

Läs också Sveriges förenade studentkårers publikation Studentens lärande i centrum: Sveriges förenade studentkårer om pedagogik i högskolan

Researchers and Practioners

Den internationella rörelsen kring aktiv studentmedverkan är dynamisk. Uppsala är en del av ett stödjande och livligt nätverk med mycket kompetens och samarbetsvilja. Vi har samlat några namn på personer som vi har haft glädje att arbete med. Vi hoppas att deras arbete kan inspirera fler vid Uppsala universitet och att listan kommer att utvecklas!

ASP internationellt nätverk (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-04-19