Resursbank

Material med tips, viktiga frågor att ställa, och exempel från litteraturen. 

Litteratur

Exempel av ASP

  • Teaching large groups: Exempel av ASP i stora kurser
  • Engaging students as partners : Exempel från olika nivåer (en kurs, ett program, institutionsnivå) från Engaging Students as Partners in Learning and Teaching (Cook-Sather, Bovill, och Felten, 2014) 
  • Peer teaching: Peer teaching metoder från Learning together: peer teaching in higher education (Falchikov, 2001)
  • Cocreating classrooms: Tips och frågor som bör ställas om studenter ska inkluderas på en högre nivå i undervisningen (Cook-Sather, 2015)
  • Partnership ideas: Korta, konkreta idéer för hur studenter och lärare kan arbeta tillsammans ​(Cook-Sather, 2015)
  • Active engagement strategies: Sätt att aktivera studenter inom en kurs (Cook-Sather, 2015) 
  • Student-generated content: Idéer för hur studenter kan arbeta med digitala plattform för en mer studentcentrerad lärande miljö

Komma igång med ASP

Senast uppdaterad: 2022-04-19