SI-ledarutbildning

Mentorskapsutbildningen är numera en så kallad SI-ledarutbildning. På enheten för universitetspedagogik finns behörig metodhandledare i Supplemental Instruction som kan ge utbildningen till studenter som vill bli SI-ledare och leda SI-möten på sin institution. SI-möten är supplement till föreläsningar i kurser och bedrivs i små studentledda studiegrupper där fokus ligger på att kollaborativt arbeta med det kursinnehåll som är extra svårt och utmanande - allt för att öka studenters motivation, samarbetsförmåga, självförtroende, studieteknik och prestation. 

Läs gärna mer om SI på det Europeiska centret för SI-PASS vid Lunds universitet. 

Är du som student intresserad att gå SI-ledarutbildningen? Är du som lärare på institution sugen på att starta SI för studenter? Hör då gärna av dig till Sophie Ugarte Bern, certifierad metodhandledare i SI. 

Senast uppdaterad: 2023-08-22