Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala

Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala, CRU, är en gemensam centrumbildning för Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet.

CRU består av ett nätverk av forskare som arbetar inom ämnesområdet reproduktionsbiologi vid de två universiteten. CRU:s huvudsyfte är att öka kunskapen om fortplantningen hos djur och människor genom en mer heltäckande syn på reproduktionsbiologi. Att arrangera konferenser, seminarier, workshops och aktiviteter inom forskarutbildning är centrala delar i detta arbete.

Läs mer om CRU på vår hemsida 

Spermier och ägg

Personal vid Centrum för reproduktionsbiologi Uppsala

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Senast uppdaterad: 2023-06-13