Geometri och fysik

Var möts matematik och fysik? Här kan ni hitta forskning som utforskar gränslandet mellan de två ämnena. Välkommen till hemsidan för projektet ”Geometri och Fysik” som är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Tobias Ekholm

Om projektet ”Geometri och Fysik”

Tack vare den framträdande roll som strängteori har haft i interaktionen mellan matematik och fysik, har vi de senaste 20 åren sett stora framsteg inom både matematiken och fysiken. Strängteori, och även kvantfältteori, har gett upphov till många omvälvande idéer som lett till både en revolution av existerande matematiska forskningsområden men även helt nya områden. I projektet ”Geometri och Fysik” studerar vi olika områden som har resulterat från denna interaktion mellan matematik och fysik. 

Läs mer om forskningsprojektet i en artikel av Knut och Alice Wallenberg Stiftelsen på deras hemsida.

Maxim Zabzine

För en spännande populärvetenskaplig förklaring av hur strängteori och matematik hänger ihop, se ett klipp med professorn Ulf Danielsson på youtube

För mer information om de populärvetenskapliga föreläsningarna ”Kosmos och Matematiken” som ägde rum i samband med den vetenskapliga konferensen ”String Math 2019” i Uppsala, se kosmosochmatematiken.se. Filmer från föreläsningarna finns båda på youtube (första föreläsning och andra föreläsningen).

UniversitetsaulanFoto: Emel Dimitroglou Rizell

Senast uppdaterad: 2023-01-30