Vikingafenomenet

havsbild

Mycket av de senare årens forskning rörande vikingarna och deras tid har fokuserat på komplicerade processer som statsbildning och kristnande – genomgripande förändringar som ses som en del i bakgrunden till de moderna, skandinaviska nationerna. Något som uppmärksammats i betydligt mindre grad inom samtida forskning är upprinnelsen till dessa processer. Vilka var egentligen de första vikingatida plundrarna, varför handlade de som de gjorde, vilken sorts samhälle formade dem, och varför började deras våldsamma expansion i andra delar av världen just vid den här tidpunkten? Dessa frågor berör själva ursprunget till ”vikingafenomenet”. De är av fundamental betydelse för att kunna förstå bakgrunden till det Sverige vi ser idag, och för att kunna bemöta de ofta problematiska sätt på vilka kunskapen om det förflutna uppfattas och används i dagens samhälle.

Det är kring dessa problemområden som forskningen kommer att kretsa inom vårt tioåriga forskningsprogram. Under ledning av en världsledande forskare inom ämnet kommer en kärngrupp knuten till Uppsala universitet och Historiska museet att samarbeta med forskare vid universitetet i Tallinn.

Senast uppdaterad: 2023-08-28