ENLIGHT

ENLIGHT logotyp

I november 2020 startade Uppsala universitet tillsammans med åtta andra europeiska universitet det så kallade Europauniversitet ENLIGHT. ENLIGHT är ett av flera pilotprojekt finansierade av EU-kommissionen för att leda utvecklingen av nya typer av utbildningar och utbildningsmetoder som svarar mot framtidens utmaningar.

Idag kan du som student, lärare, forskare eller samverkanspartner hitta kurser, pedagogiska konferenser och lärarstöd, forskningsnätverk samt samverkansplattformar som knyter Uppsala universitet närmare Europa och världen.

Just nu i ENLIGHT

ENLIGHT säkrar fortsatt finansiering från EU-kommissionen

EU-kommission har nu släppt resultatet av 2023 års utlysning för Europauniversiteten. ENLIGHT, som nu består av tio universitet från tio europeiska länder, får 14,4 miljoner euro för den kommande projektperioden på fyra år.

Alliansen avser att lägga en betydande del av budgeten på att främja nya initiativ inom framförallt utbildning men även på forskning och samverkansprojekt.

ENLIGHT öppnar utlysningar för bland annat tvärvetenskapliga utbildningsaktiviteter och samverkansnätverk. Studenter får fler möjligheter att engagera sig i hållbarhetsfrågor, globala frågor och aktuella samhällsförändringar.

Läs mer på medarbetarportalen.

Senast uppdaterad: 2023-07-19