Forskning och innovation

Vid sidan om ENLIGHT-projektet löper systerprojektet ENLIGHT RISE. Det finansieras genom Horizont 2020 (Science with and for Society).

Detta projekt syftar till att stärka medlemmarnas konkurrenskraft inom forskning- och innovation samt att stödja gemensamma innitiativ som främjar ett grönare, hälsosammare, mer rättvist och hållbart Europa. Inom ENLIGHT RISE arbetar ett antal arbetsgrupper inom följande teman:

Senast uppdaterad: 2023-01-13