Kontakt

ENLIGHT-nätverkets huvudwebb

ENLIGHT Director: Mattias Martinson

Projektorganisation:

Akademiska koordinatorer:

Ytterligare kontaktuppgifter till expertis inom specialområden finns på de webbsidor där dessa förekommer.

Styrgrupp för ENLIGHT vid UU

Senast uppdaterad: 2023-02-08