Kurser & studentaktiviteter

Fristående kurser

ENLIGHT erbjuder ett brett spektrum av interdisciplinära och utmaningsbaserade kurser. Gemensamt för kurserna är att de låter internationella studentgrupper gemensamt adressera aktuella samhällsutmaningar från olika akademiska perspektiv och träna professionella kompetenser såsom samarbetsförmåga och ledarskap, internationell kommunikation och lösningsorienterade förhållningssätt. 

Utforska kurskatalogen på ENLIGHT:s europeiska webbplats.

Varje kurs i katalogen ges i huvudsak ett av ENLIGHT:s partneruniversitet. ENLIGHT arbetar på att skapa en långsiktighet i ansökningsprocessen med årligen återkommande ansökningsdatum. Om en kurs ges av Uppsala universitet ska studenter som redan läser vid universitet söka kursen genom www.antagning.se. Kurser som går vid andra lärosäten söks genom ansökningsportalen för studenter vid Uppsala universiter för kurser vid andra universitet inom ENLIGHT.

Maila gärna till enlight@uu.se för mer information.

ENLIGHT:s Studentnätverk

ENLIGHT och Uppsala universitet sätter stort värde vid studenters medverkan i det gemensamma formandet av framtidens utbildningar. Därför spelar ENLIGHT:s studentnätverk en nyckelroll i alla alliansens aktiviteter. 

Studentnätverkets styrelse har en central roll i alliansens beslutsfattande processer och har den avgörande rösten i ENLIGHT:s högsta styrelse i syfte att försäkra att alliansens visioner och aktiviteter är i linje med studenters intressen. 

Studentnätverket fyller också viktiga autonoma roller inom alliansen och presenterar regelbundet rapporter och rekommendationer som informerar alliansens arbete. 

ENLIGHT Student Network på ENLIGHT:s europeiska webbplats.

Utmaningsbibliotek

ENLIGHT erbjuder ett bibliotek av samhällsutmaningar identifierade av alliansens regionala representanter. Dessa utmaningar kan adresseras från specifika eller tvärvetenskapliga perspektiv och kan utgöra inspiration till utmaningsbaserade kurser eller kursmoment. Studenter kan i vissa fall också kontakta ägaren av utmaning för att göra sitt exjobb, master- eller kandidatuppsats. Om studenten vill resa till den aktuella staden kan detta finansieras av Erasmus Traineeship stipendium (minst 60 dagar på plats).

Utmaningsbiblioteket på ENLIGHT:s europeiska webbplats.

Senast uppdaterad: 2023-09-04