Samverkan

ENLIGHT:s vision är att kurser och forskningsprojekt ska vara förankrade i universitetens lokala samhällen. Utmaningsbaserade pedagogiska format är av central vikt när lärare från universiteten skapar nya kurser. Studenter får på så vis möjlighet att delta i diskussioner om lösningar på olika typer av samhällsutmaningar redan under sin utbildning. Den typen av kurs kallas för Living Labs och studenter tränas då också på problemlösning i tvärvetenskapliga internationella team. 

Databas för utmaningar

Externa samverkanspartners kan formulera utmaningar som publiceras i ENLIGHT:s utmaningsdatabas på ENLIGHT:s europeiska webbplats. Dessa utmaningar kan sedan användas som studieexempel i olika kurser eller användas i kandidat-/masteruppsatser eller exjobb.

Samverkanskonferensen European Dialogue

Externa samverkanspartners bjuds också in att delta på samverkanskonferensen European Dialogue (ENLIGHT:s europeiska webbplats). Konferensen samlar aktörer inom ett utvalt tema tillsammans med forskare för att dela exempel på goda semverkansprojekt och delta i workshops för att söka efter lösningar på samhällsutmaningar. Uppsala universitet har i dessa sammanhang använt AIMday® som format för samverkansworkshops. Den första European Dialogue hölls i Uppsala i maj 2022 på temat hållbara städer. Nästa konferens äger rum i Galway i maj 2023 på temat.

Senast uppdaterad: 2023-01-11