ANItA

ANItA (Academic-industrial Nuclear technology Initiative to Achieve a sustainable energy future) is a competence center whose purpose is to gather academic and industrial nuclear technology competence in both technical and non-technical areas. ANItA is initially financed by Swedish academia, the Swedish nuclear industry and the Swedish Energy Agency.

Atom nucleus and electrons symbol on dark blue background


ANItA's goals are:

  • through research and development, generate knowledge-based decision support aimed at quick and safe implementation of new nuclear power technology in Sweden. This is to enable Sweden to become a completely fossil-free nation.
  • generate new national nuclear technical expertise to ensure safe operation of existing and future nuclear power facilities.
  • spread fact-based knowledge in the nuclear technology area to both the public and decision-makers.
  • develop into a technical support organization for politics, authorities and society at large.
  • create good conditions for Swedish industry and social life to benefit from a good energy supply, and so that Swedish industry can become an important partner to international reactor suppliers.

Publicerade rapporter

Två rapporter har publicerats inom ANItA och det gäller arbetspaketen A1 och E2. A1s rapport omfattar olika scenarier för utvecklingen av energibehov i Sverige. Detta ska utgöra grund för ANItAs framtida arbetspaket. E2 har studerat hur en ändamålsenlig tillståndsprocess för SMRer kan se ut och vilka särskilda tillståndsfrågor som SMR väcker.

Last modified: 2023-06-12