Två nya masteruppsatser inom ANItA-centret

Under 2023 har inte mindre än två masteruppsatser publicerat inom ramen för det nationella kompetenscentret ANItA.

Waldemar Andersson har i sin uppsats Non-proliferation and safeguards aspects of SMR’s in Sweden: A study on the future electricity demand in Sweden and the implications on nuclear safeguards from the deployment of SMRs in Sweden skrivit om icke-spridningsaspekter i frågan om implementering av SMR:er i Sverige.

Denis Mijolović har i sin uppsats Risk Implications of Small Modular Nuclear Reactor Implementations: the Case of the Nordics skrivit om vilka risker som kan förekomma vid implementation av små modulära kärnkraftsreaktorer.

ANItA Symposium 2023

Det nationella kompetenscentrumet ANItA har som syfte att genom forsknings- och utvecklingsarbete främja införandet av ny kärnkraftteknologi i Sverige samt att verka för kärnkraftens kompetensförsörjning. Detta sker genom ett unikt samarbete mellan stat, akademi och industri.

En del i ANItAs arbete är att årligen genomföra ett symposium där politik, industri, massmedia och andra intressenter bjuds in till dialog kring ny kärnkraft i Sverige. Det första symposiet kommer att äga rum i år den 31:a oktober på Elite Hotel Academia i Uppsala.

Klicka här för att se programmet

Senast uppdaterad: 2023-11-27