Internationellt centrum för evidensbaserad straffrätt

Anslagstavla med knappnålar och lappar, bland annat ett tidningsurklipp med texten murder in warehouse

EB-CRIME

Internationellt Centrum för Evidensbaserad Straffrätt (EB-CRIME) är ett nätverk av forskare från olika discipliner som samarbetar i forskningsprojekt om bevisning i brottmål.

Forskningen syftar till att underlätta för praktiker som till exempel poliser, åklagare, rättsläkare och domare att arbeta på ett evidensbaserat sätt.

EB-CRIME är finansierat av Vetenskapsrådet.

Är du intresserad av att bidra till EB-CRIME:s forskning?

Vi på EB-CRIME är alltid intresserade av att komma i kontakt med dig som vill bidra till vår forskning. Det kan t. ex. handla om att du vill skriva masteruppsats, c-uppsats eller till och med är intresserad av en forskarkarriär själv. 

Läs mer om hur du kan bidra till vår forskning

Första EB-CRIME-konferensen i Uppsala

All EB-CRIME researchers in one photo

Den 29 maj 2023 hölls den första EB-CRIME-konferensen vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Under konferensen presenterade alla samarbetspartners den forskning de har genomfört hittills. Det hölls också gästföreläsningar och tvärvetenskapliga diskussioner som förhoppningsvis kommer hjälpa oss att förbättra metoderna för att ta fram och tolka brottsbevis. Vi tackar alla deltagare och ser fram emot nästa konferens!

Senast uppdaterad: 2023-12-08