Forskare

Vi som forskar vid EB-CRIME är specialiserade inom nio olika discipliner: juridik, psykologi, sociologi, rättsgenetik, rättskemi, digital forensik, informationsteknologi, forensisk antropologi och rättsmedicin. Detta representerar väl den komplexitet som bevisning i brottmål ofta är förenad med.

Senast uppdaterad: 2023-05-04