Anders Hast

Porträtt Anders Hast

Professor Anders Hast, informationsteknologi, institutionen för informationsteknologi, Uppsala Universitet, Sverige

Anders Hast fick sin doktorsgrad i datoriserad bildbehandling (Computerised Image Processing) vid Uppsala universitet år 2019. Under 2011 spenderade han ett år vid IIT, CNR, Pisa i Italien som en ERCIM forskare. Efter det fick han heltidsanställning som docent och därefter, år 2019, som professor vid Uppsala universitet båda inom bildbehandling. Han har varit affilierad med UPPMAX super computer centre där han arbetade som expert på tillämpning inom vetenskaplig visualisering och senare inom fältet digital humaniora tillsammans med centrum för digital humaniora i Uppsala. Hans senaste forskning har fokuserat på bildbehandling och datorseende för tillämpningar inom mikroskopi, flygfotografi, objektigenkänning och särskilt inom igenkänning av handskriven text samt ansiktsigenkänning.

Urval av publikationer

A. Hast. Magnitude of Semicircle Tiles in Fourier-space - A Handcrafted Feature Descriptor for Word Recognition using Embedded Prototype Subspace Classifiers.
Journal of WSCG, ISSN 1213-6972, Vol.30. No.1-2, DOI: 10.24132/JWSCG.2022.10, Journal, pp. 82-90. 2022

A. Hast, E. Vats. Word Recognition using Embedded Prototype Subspace Classifiers on a new Imbalanced Dataset. Journal of WSCG, Vol.29, No.1-2, ISSN 1213-6972, Journal. pp. 39-47. 2021

A. Hast, M. Lind.Ensembles and Cascading of Embedded Prototype Subspace Classifiers. Journal of WSCG, ISSN 1213-6972, Vol. 28, No. 1-2, Journal. pp. 89-95. 2020.

S. Chanda, A. Chakrapani Gv, A.Brun, A. Hast, U. Pal and D. Doermann. Face Recognition - A One-Shot Learning Perspective. 15th IEEE Conference on Signal Image Technology and Internet based Systems, Sorrento, Italy, Full paper. pp. 113-119, 2019.  

S. Chanda, P. K. Prasad, A. Hast, A. Brun, L. Mårtensson and U. Pal. Finding Logo and Seal in Historical Document Images - An Object Detection based Approach.The 5th Asian Conference on Pattern Recognition (ACPR 2019), Poster 2019.

Senast uppdaterad: 2023-03-07