Professor Ann-Christin Cederborg

Porträtt Ann-Christin Cederborg

Professor Ann-Christin Cederborg, barnpsykologi, psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Sverige

Ann-Christin Cederborg är professor emeritus vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Hon blev Full Chair professor vid Stockholms universitet 2009. Under 14 år har hon tränat poliser i ”investigative interviewing” vid svenska polismyndigheten i Stockholm. Hon är utbildad inom psykologi och socialt arbete och hennes främsta forskningsintressen är sårbara barn, barn som utsatts för brott, barn som ögonvittnen, barn som utsatts för mobbning, barnmigration och integration. Hon har fortlöpande erhållit forskningsmedel från t ill exempel FORTE, Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse och Brottsoffermyndigheten. Som inbjuden gästforskare spenderade hon ett år (2004) vid National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) vid the National Institute of Health (NIH), Bethesda USA. Hon bjöds in av professor Michael Lamb vid NIH och han bjöd även in henne som gästprofessor (2015) vid psykologiska institutionen, Cambridge university, Storbritannien.

Ann-Christin Cederborg har handlett 14 doktorander. Hon undervisar studenter inom till exempel utvecklingspsykologi, investigative interviewing av barn, barns sociala relationer i skolan och förskolan, mobbning, och vetenskaplig metod. Under perioed 2011-2017 var hon prefekt vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Urval av publikationer

Cederborg, A-C., Orbach, Y., Sternberg, K. J. &. Lamb. M. (2000). Investigative interviews of child witnesses in Sweden. Child Abuse and Neglect, 24, 10, 1355-1361. 

Cederborg, A-C. & Lamb, M.E. (2006). How does the legal system respond when children with learning difficulties are victimized? Child Abuse and Neglect, 30, 5, 537-547. doi: 10.1016/j.chiabu.2005.10.015.

Cederborg, A-C. & Lamb, M.E. (2008). Interviewing alleged victims with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research. 52,1, 49-58. doi: 10.1111/j.1365- 2788.2007.00976.x.

Cederborg, A-C., La Rooy, D. & Lamb, M.E. (2008). Repeated interviews with children who have intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 21, 103- 113. 

Cederborg, A-C., & Gumpert, C. (2010). The challenge of assessing credibility when children with intellectual disabilities are alleged victims of abuse. Scandinavian Journal of Disability Research, 12, 2, 125-140. 

Senast uppdaterad: 2023-03-07