Daniel Hedlund

Porträtt Daniel Hedlund

Doktor Daniel Hedlund, juridik och sociologi, institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, Sverige

Daniel Hedlund är docent i rättssociologi. Han har multidisciplinär bakgrund med utbildning inom juridik, forskning om mänskliga rättigheter och kvalitativ metodologi. Doktor Hedlunds forskningsintressen avser bedömningar av barns trovärdighet i beslutfattande, barn inom socialvård och migrerande barns integrations. Hedlund disputerade 2016 inom barn- och ungdomsvetenskap med avhandlingen  “Drawing the Limits: Unaccompanied Minors in Swedish Asylum Policy and Procedure”.

Efter sin disputation har doktor Hedlund, i nationell och internationell konkurrens, fått två tjänster som post doc, först på Stockholms universitet med det fakultetsöverskridande initiativet ”Children, Migration and Integration” (2017-2019), och senare på Juridiska fakulteten, Uppsala universitet (2019-2021).

Hedlunds forskning har publicerats i tidsskrifter som the Journal of Refugee Studies, the Journal of Ethnic and Migration Studies, the International Journal of Children’s Rights och the International Journal of Migration, Health and Social Care. Därutöver har han varit forsknignskoordinator i ett flertal tvärvetenskapliga forsknignsprojekt och nätverk bade vid Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Urval av publikationer

Hedlund, D. (2017). Constructions of credibility in decisions concerning unaccompanied minors. International Journal of Migration, Health and Social Care13(2), 157-172.

Hedlund, D., Salmonsson, L., & Sohlberg, T. (2021). Unaccompanied girls with precarious odds. Journal of Refugee Studies34(4), 3871-3887.

Hedlund, D., & Wimark, T. (2019). Unaccompanied children claiming asylum on the basis of sexual orientation and gender identity. Journal of Refugee Studies32(2), 257-277.

Hedlund, D., & Åhlund, A. (2021). Language has a home: How case officers make use of language analysis in asylum decisions. Journal of ethnic and migration studies47(7), 1578-1595.

Universitetsprofil med publikationlista

Senast uppdaterad: 2023-03-07