Ingemar Thiblin

Porträtt Ingemar Thiblin

Professor Ingemar Thiblin, rättsmedicin, institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet, Sverige

Ingemar Thiblin är professor i rättsmedicin på Uppsala universitet och arbetar som senior rättsläkare på enheten för rättsmedicin i Uppsala, Rättsmedicinalverket. Han har medförfattat en bok om rättsmedicin, där han beskriver både teori och praktik inom sitt expertisområde. Thiblin har även publicerat bokkapitel avseende drogrelaterade dödsfall och forensiska aspekter på utredningar kring misstänkt barnmisshandel. Som vetenskaplig rådgivare för Socialstyrelsen, har han skrivit ett flertal utlåtanden på begäran av Åklagarmyndigheten avseende diverse rättsmedicinska frågor.

Utöver att han undervisar läkarstudenter i rättsmedicin, har Thiblin sedan många år hållit i föreläsningar och seminarier om kritiskt tänkande och vetenskapsteori.

Urval av publikationer

Thiblin I, Andersson J, Wester K, Högberg G, Högberg U. Retinal haemorrhage in infants investigated for suspected maltreatment is strongly correlated with intracranial pathology. Acta Paediatr 2022 Apr;111(4):800-808. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34617346/ 

Thiblin I, Andersson J, Wester K, Wikström J, Högberg G, Högberg U Medical findings and symptoms in infants exposed to witnessed or admitted abusive shaking: A nationwide registry study. PLoS One. 2020 Oct 13;15(10):e0240182 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33048994/

von Heideken J, Thiblin I, Högberg U. The epidemiology of infant shaft fractur es of femur or humerus by incidence, birth, accidents, and other causes. BMC Musculoskelet Disord. 2020 Dec 11;21(1):840 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33048994/

Senast uppdaterad: 2023-03-07