Jacob Andersson

Porträtt Jacob Andersson

Doktor Jacob Andersson Emad, rättsmedicin, institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, Sverige

Jacob Andersson Emad försvarade år 2021 sin doktorsavhandling med titeln: “Aetiologies and Epidemiology of Subdural Haemetoma in Infancy”. Forskningen behandlar den vetenskapligt ifrågasatta föreställningen att subduralhematom (SDH) i kombination med ögonbottenblödning och hjärnpåverkan (encefalopati), som ofta kallas ”triaden” är mycket specifik för skakvåld (abusive head trauma/shaken baby syndrome). Avhandlingen visade på att andra icke våldsrelaterade orsaker bakom SDH kan ha förbisetts i tidigare forskning. Dr Andersson Emad arbetar för tillfället som yrkesverksam läkare.

Urval av publikationer

Andersson, J., Wikström J., Högberg, U., Wester, K. & Thiblin, I. (2021). External Hydrocephalus as a Cause of Infant Subdural Hematoma: Epidemiological and Radiological Investigations of Infants Suspected of Being Abused. Pediatric Neurology, 126

Andersson, J. & Thiblin, I. (2018). It Is Important not to assume Aetiology for the Triad before the Outcome of Diagnostic Investigtions. Acta paediatrica, 108. 10.1111/apa.14276

Andersson, J. & Thiblin, I. (2017). National Study Shows that Abusive Head Trauma Mortality in Sweden was At Least 10 times Lower than in Other Western Countries. Acta Paediatrica 107 (3). doi:10.1111/apa.14138

Senast uppdaterad: 2023-03-07