Joakim Sundh

Porträtt Johan Sundh

Doktor Joakim Sundh, kognitionspsykologi, psykologiska institutionen, Uppsala universitet, Sverige

Joakim Sundh är psykolog med en doktorsexamen i kognitiv psykologi. Hans forskning fokuserar på hur människor skapar bedömningar och fattar beslut, framförallt i situationer som innefattar risk eller osäkerhet. En stor del av detta arbete innefattar att utveckla statistiska modeller av mänskligt tänkande och anpassa dessa till faktiskt mänskligt beteende. Efter Joakims disputation 2019 arbetade han som post-doc inom ett projekt som undersökte sampling-baserade modeller för approximation av Bayesiansk inferens på University of Warwick. Han har under sin tid som forskare publicerat arbeten om både människors uppfattning av sannolikhet och de kognitiva processerna som utgör basis för probabilistiskt tänkande.

Joakim driver ett pågående treårigt forskningsprojekt som utreder hur människor hanterar händelser med låg sannolikhet men stora konsekvenser. Han har även pågående samarbeten med forskargrupper på University of Warwick och KTH.

Urval av publikationer

Sundh, J., Collsiöö, A., Millroth, P., & Juslin, P. (2021). Precise/not precise (PNP): A Brunswikian model that uses judgment error distributions to identify cognitive processes. Psychonomic Bulletin & Review, 28, 351-373.

Chater, N., Zhu, J. Q., Spicer, J., Sundh, J., León-Villagrá, P., & Sanborn, A. (2020). Probabilistic biases meet the Bayesian brain. Current Directions in Psychological Science, 29(5), 506-512.

Sundh, J. (2023). The Neglected Importance of Auxiliary Assumptions when Applying Probability Theory (PsyArX Preprint). 

Senast uppdaterad: 2023-03-07