Jonas Bergquist

Porträtt Jonas Bergquist

Professor Jonas Bergquist, analytisk kemi, institutionen för kemi, Uppsala universitet, Sverige

Professor Bergquist är vetenskaplig ledare för Proteomics och Metabolomics plattformerna vid Uppsala universitet. Han är även vetenskaplig ledare för det kliniska forskningssamarbetscentret i Uppsala – tillsammans med Harvard Medical School, Stanford universitet, Montreal universitet och Melbourne universitet – med fokus på myalgic encephalomyelitis (ME) och post-viral fatigue.

Professor Bergquist’s grupp utvecklar fortlöpande skräddarsydda analytiska verktyg för molekulärdiagnostisk screening och upptäckt av biomarkörer för patologiska tillstånd. Teknikerna innefattar alla viktiga länkar: att identifiera relevanta kliniska tillämpningar, invasiv in-situ insamling av komplexa prover, avancerad förbehandling av prover, multidimensionell vätskebaserad separation, hög upplösande masspektrometri och multivariat data-analys. Professor Bergquist fokuserar bland annat på att utforska neuroimmunologisk inblanding i neurodegenerativa sjukdomar genom att använda proteomics och metabolomics med särskilt intresse i cerebrospinalvätska och svårtillgänglig vävnad. Professor Bergquist har publicerat mer än 550 artiklar, med cirka 17 500 citeringar (h-index 74)

Urval av publikationer

Publikationer listade på Jonas Bergquists universitetessida

Publikationer, google scholar

Senast uppdaterad: 2023-03-24