Marie Allen

Porträtt Marie Allen

Professor Marie Allen, rättsgenetik, institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet, Sverige

Marie Allen är professor i rättsgenetik vid Uppsala universitet och ställföreträdande prefekt vid institutionen för immunologi, genetik och patologi. Hennes forskargrupp fokuserar på att utveckla tekniker och analysmetoder för att optimera forensiska DNA-analyser. Ett primärt mål är att förbättra möjligheterna att analysera prover med begränsade mängder DNA och nedbrutet DNA.

Hon har vidareutvecklat flera forensiska analysmetoder och strategier baserade på realtids-PCR, fragmentanalys, Sanger-sekvensering och NGS-analys (Next Generation Sequencing). Dessa nya strategier har använts i kalla fall utredningar och även i nyare utredningar för svensk polis. Strategierna har även använts i historisk DNA-forskning som till exempel för identiering av Nicolaus Copernicus, Carin Göring och heliga Birgitta. Allen har också utvecklat ett mastersprogram i forensisk vetenskap vid Uppsala universitet. Programmet är två år och inkluderar rättsmedicin, kriminalteknik, rättsgenetik, juridik, psykologi och rättskemi.

Mer om Marie Allens forskning

Urval av publikationer

Sturk-Andreaggi, Kimberly, Joseph D. Ring, Adam Ameur, Ulf Gyllensten, Martin Bodner, Walther Parson, Charla Marshall, and Marie Allen. 2022. "The Value of Whole-Genome Sequencing for Mitochondrial DNA Population Studies: Strategies and Criteria for Extracting High-Quality Mitogenome Haplotypes" International Journal of Molecular Sciences 23, no. 4: 2244. 

Nilsson M, De Maeyer H, Allen M. Evaluation of Different Cleaning Strategies for Removal of Contaminating DNA Molecules. Genes (Basel). 2022 Jan 17;13(1):162. doi: 10.3390/genes13010162. PMID: 35052502.

Margaryan A, Lawson DJ, Sikora M, Racimo F, Rasmussen S, Moltke I, Cassidy LM, Jørsboe E, Ingason A, Pedersen MW, Korneliussen T, Wilhelmson H, Buś MM, de Barros Damgaard P, Martiniano R, Renaud G, Bhérer C, Moreno-Mayar JV, Fotakis AK, Allen M, Allmäe R, …68 additional authors… Willerslev E. Population genomics of the Viking world. Nature. 2020 Sep;585(7825):390-396. doi: 10.1038/s41586-020-2688-8. Epub 2020 Sep 16. PMID: 32939067.

Buś MM, Lembring M, Kjellström A, Strobl C, Zimmerman B, Parson W and Allen M. 2019. Mitochondrial DNA analysis of a Viking Age mass grave in Sweden. Forensic Science International:Genetics, Forensic Science International:Genetics 29;42:268-274.

Allen M, Bjerke M, Edlund H, Nelander S and Westermark B. 2016. Origin of the U87MG glioma cell line: Good news and bad news. Science Translational Medicine 8, 354re3 (2016). DOI:10.1126/scitranslmed.aaf6853 

Nilsson M, Grånemo J, Buś M.M, Havsjö M and Allen M. 2016. Comparison of DNA polymerases for improved forensic analysis of challenging samples. Forensic Science International: Genetics 24:55-59.

Bus MM, Nilsson M and Allen M. 2016. Analysis of Mitochondrial DNA from a Burned, Ninhydrin-Treated Paper Towel. J Forensic Sci, May;61(3):828-832. doi: 10.1111/1556-4029.13054

Kjellström A, Edlund H, Lembring M, Ahlgren V and Allen, M. 2012. An Analysis of the Alleged Skeletal Remains of Carin Göring. PLoS ONE 7(12): e44366. doi:10.1371/journal.pone.0044366

Nilsson, M., Possnert, G., Edlund, H., Budowle, B., Kjellström, A., & Allen, M. 2010. Analysis of the Putative Remains of a European Patron Saint–St. Birgitta PLoS ONE, 5 (2) DOI: 10.1371/journal.pone.0008986

Bogdanowicz W, Allen M, Branicki W, Lembring M, Gajewska M and Kupiec T. 2009. Genetic identification of putative remains of the famous astronomer Nicolaus Copernicus. Proc Natl Acad Sci U S A. 28;106(30):12279-82.

Thiblin I, Wennström B, Allen M. 2012. Let the defense have access to forensic expertise, too. Läkartidningen. 109(1-2):39.

Senast uppdaterad: 2023-03-06