Moa Lidén

Porträtt Moa Lidén

Doktor Moa Lidén, Juridik & Psykologi, juridiska institutionen, Uppsala universitet och Department of Security and Crime Science, University Collage London

Moa Lidén är principal investigator för EB-CRIME. Hon har en dubbelexamen inom juridik och psykologi. Sedan 2013 har hon forskat om den mänskliga felkällan i brottmål. Hennes avhandling handlade om ”Confirmation bias i brottmål” där hon genomförde experimentella studier med svenska poliser, åklagare och domare samt arkivstudier avseende resningsansökningar i brottmål. Hennes post doc-projekt har titeln ”Reliability and Biasability of Criminal Evidence”. I detta projekt samarbetar hon med bland andra professor Marie Allen och professor Ingemar Thiblin och undersöker felkällor i olika former av bevisning till exempel vittnesbevisning, DNA och rättsmedicinska utlåtanden. Projektet behandlar bevisning både i nationella jurisdiktioner som den svenska liksom internationella jurisdiktioner som Internationella brottmålsdomstolen (ICC).

Moa Lidén har expertuppdrag inom bl.a. Human Factors Task Group, Committees for Forensic Science, US Department of Commerce och hon är medlem av redaktionen på tidsskriften ”Forensic Science International: Mind and Law”. Därtill har Moa erfarenhet av utbildning av praktiker till exempel på Office of the Prosecutor, ICC, European Judicial Training Network (EJTN), European Anti-Fraud Office (OLAF), Svenska Advokatsamfundet, Hovrätten för västra sverige och svenska polismyndigheten.

Urval av publikationer

Lidén, M. (2023). Confirmation Bias in Criminal Cases. Oxford University Press. In press. Preliminary publication date: May 2023.

Lidén, M. (2023). The Time Variable in Relation to Insider Witnesses: Quantitative and Qualitative Analysis of ICC Cases. In Bergsmo & Cheah (Eds.). Old Evidence and Core International Crimes (pp. 1-43). Torkel Opsahl Academic EPublisher. In press. Preliminary publication date: April 2023

Lidén, M. & Almazrooei, M. (2022). Blood, Bucks and Bias: Reliability and Biasability of Crime Scene Investigators’ Selection and Prioritization of Blood Traces. Science & Justice, 63, 2, pp. 276-293.

Lidén, M. (2022). “That’s Him!”: Evaluating a Guilt Hypothesis in the Context of a Suspect Line-up. In Bystranowski, Janik & Prochnicki (Eds.). Judicial Decision-Making: Integrating Empirical and Theoretical Perspectives (pp. 49-78). Springer

Lidén, M. (2020). Child Soldier or Soldier? Estimating Age in Cases of Core International Crimes: Challenges and Opportunities. In Agirre, Bergsmo, de Smet & Stahn (Eds.). Quality Control in Criminal Investigations (pp. 323-460). Torkel Opsahl Academic EPublisher.

Senast uppdaterad: 2023-03-07