Sherry Nakhaeizadeh

Porträtt Sherry Nakhaeizadeh

Doktor Sherry Nakhaeizadeh, forensisk antropologi, Department of Security & Crime Science, University College London, Storbritannien

Sherry Nakhaeizadeh försvarade sin doktorsavhandling i forensisk vetenskap vid University College London (UCL) år 2017. Hennes forskning undersökte tolkningsproblematik och kognitiva bias i tolkningar inom ramen för forensisk vetenskap, med fokus främst på forensisk antropologi. Doktor Nakhaeizadeh har publicerat i ett flertal internationella tidsskrifter och tilldelades ”årets mest anmärkningsvärda artikel” av Journal of Forensic Science år 2018 för sin artikel: "Cascading Bias of Initial Exposure to information at the crime scene to the subsequent evaluation of skeletal remains" jämsides en PW Allen Commendation från Chartered Society of Forensic Sciences för en artikel publicerad i Science & Justice 2020: “A cultural change to enable improved decision-making in forensic science: A six phased approach”.

Doktor Nakhaeizadeh har arbetat och konsulterat ett flertal organisationer så som Office of Chief Medical Examiners (OCME) NYC där hon fick en plats som gästforskare inom enheten för forensisk antropologi. Hennes forskning har också resulterat i samarbeten med till exempel Innocence Project New York, samt workshops om kognitiv bias i brottsutredningar för ett flertal polisstyrkor i England, till exempel Metropolitan polce och Lancashire poliskår. Doktor Nakhaeizadeh har även citerats i Storbritaniens regeringsrapporter. År 2017 fick Doktor Nakhaeizadeh en 2-årig forskningsplats via Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) baserad på hennes forskning där eye-tracking-teknologi används i forensisk antropologi. Hon har även erhållit forskningsmedel 2021 (£10, 000) som en medverkande forskningsledare via DAWES Centre for Future Crimes för att undersöka bias och feltolkning av bevis med koppling till forensisk antropologi samt hur AI kan användas, eller missbrukas, inom detta fält.

Urval av publikationer

Nakhaeizadeh, S., Dror, I., Morgan, R.M., (2020). Cognitive bias in sex estimation: The influence of context on forensic decision-making. In Klales A; (Eds.), Sex Estimation of the Human Skeleton: History, Methods, and Emerging Techniques Chapter 20 p 327-342.

Earwaker, H., Nakhaeizadeh, S., Smit, N. M., & Morgan, R. M. (2020). A cultural change to enable improved decision-making in forensic science: A six phased approach. Science & Justice, 60(1), 9-19

Nakhaeizadeh, N., et al. (2019). The value of eye-tracking technology in the analysis and interpretations of skeletal remains: A pilot study. Science and Justice 60(1), 36-42.

Morgan, R.M., Nakhaeizadeh, S., Earwaker, H., Rando, C., Harris. A., Dror, I., (2018). Interpretation of Forensic Evidence at Every Step of the Forensic Science Process: Decision Making Under Uncertainty In Wortley RK; Sidebottom AL; Tilley NJ; Laycock GK (Eds.), Routledge Handbook of Crime Science: 1599484.

Morgan, R. M., Nakhaeizadeh, S., Rando, C., & Dror, I. E. (2018). Authors' Response on research into contextual influences and forensic decision making. Journal of forensic sciences, 63(5), 1598-1600. 

Senast uppdaterad: 2023-03-07