Aktuella publikationer

En evidensbaserad brottmålsprocess? Lärdomar från mordet i Husum

Moa Lidén och Marie Allen (2023) En evidensbaserad brottmålsprocess? Lärdomar från Mordet i Husum i Juridisk tidskrift

Hur kan tunnelseende (s.k. confirmation bias) ta sig uttryck i brottmål och finns det fungerade sätt att förebygga det? 

Moa Lidén (2023). Confirmation Bias in Criminal Cases. Ny bok publicerad av Oxford University Press.

Brottsutredningar utan misstänkt – så kan biomarkörer användas för att förutspå kön, ålder, längd och BMI

Mònica Ortega Llobet, Åsa Johansson, Ulf Gyllensten, Marie Allen, Stefan Enroth. (2023). "Forensic prediction of sex, age, height, body mass index, hip-to-waist ratio, smoking status and lipid lowering drugs using epigenetic markers and plasma proteins" Forensic Science International: Genetics Volume 65

Brottsplatsundersökning – hur bestämmer kriminaltekniker var de säkrar sina spår?

Moa Lidén, Mohammed A. Almazrouei (2023). “Blood, Bucks and Bias”: Reliability and biasability of crime scene investigators’ selection and prioritization of blood traces. Science & Justice Volume 63, Issue 2, March 2023, Pages 276-293

Forensisk antropologi – så kan CT- bilder och maskininlärning användas i forensisk antropologi

Martin Lo, Enrico Mariconti, Sherry Nakhaeizadeh, Ruth M. Morgan. (2023). Preparing computed tomography images for machine learning in forensic and virtual anthropology. Forensic Science International: Synergy Volume 6, 2023

Senast uppdaterad: 2023-10-24