Närbild på en solcellsmodul

Solelforsknings-centrum Sverige

SOLVE är ett konsortium av universitet, företag och organisationer i den offentliga sektorn som genomför samverkande forskningsprojekt som syftar till snabb expansion av solenergi i det svenska elnätet.

Soluppgång över en äng

Syfte och mål

Vår vision är att bygga starka partnerskap mellan svenska forskare och en rad intressenter inom solelområdet – från produktutvecklare till systemägare, från nätoperatörer till regionala myndigheter.

Målen är att:

  • Ta fram kunskap som främjar och upprätthåller tillväxten av solcellsmarknader i Sverige
  • Sprida denna kunskap över det breda nätverket av aktörer inom solelområdet
  • Främja utbildning av kompetenta personer med goda kontakter inom näringsliv och industri  
Senast uppdaterad: 2023-10-02