Stort grattis till SOLVE plats på IVAs 100-lista 2023!

2023-05-16

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) med projektet Research2Business (R2B) meddelade att SOLVE forskningsprojekt är utvalt till IVAs 100-lista 2023.

Nu har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) publicerat årets 100-lista med 79 forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att komma till nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan på temat teknik i mänsklighetens tjänst. I år med särskild fokus på klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

Stort grattis till SOLVE plats på IVAs 100-lista 2023!

Mer information här

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-12-06