Partners i SOLVE

SOLVE bygger på samverkan mellan sex svenska universitet samt cirka 50 företag och organisationer. Våra partners har en rad olika roller inom utbyggnaden av solel i Sverige och Nordeuropa.

Akademiska partners

  • Uppsala universitet (koordinator)
  • Högskolan Dalarna
  • Karlstads universitet
  • Mälardalens universitet
  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
  • Research Institutes of Sweden (RISE)

Företag och andra organisationer

solvepartners2023december

Senast uppdaterad: 2023-12-01