Samverkan

Samverkan inom SOLVE har två syften: 1) att sprida vår forskning till intressenter och allmänheten, 2) att skapa diskussioner som stimulerar ny forskningsverksamhet.

Målgrupper

Våra främsta målgrupper är företag som är involverade i solelprojekt, samt forskare, lärare och studenter. Vi vill också ge en oberoende röst från forskningsvärlden gentemot allmänhet, media och politiker i frågor som rör solel i det svenska energisystemet.

Outreach Partners

Vår Outreach-grupp består av våra akademiska partners och branschorganisationerna Energiforsk och Svensk Solenergi, samt STUNS Energi och Energikontoren Sverige.

En laptop som visar en videokonferens, en kaffe kopp

SOLVE seminarier / webbinarier

SOLVEs webbinarserie

Solforskningcentrum Sverige, SOLVE, inledde den 3 oktober en ny webbinariesatsning. Forskningen inom SOLVE är uppdelad i sju forskningsteman. Tanken är nu att varje temagrupp ska berätta om sin forskning under korta webbinarier. Syftet är att sprida forskningsresultat och kunskap framförallt till aktörer inom solelområdet, men även till övriga intresserade i energibranschen.

Först ut var Tema 1 som handlar om avancerad solcellsteknik, till exempel utveckling av högeffektiva tandemsolceller och validering av PV-moduler med långsiktig stabilitet. Det handlar också om att utveckla solceller för att få lägre resursförbrukning, lägre kapitalinvesteringar och optimerad markanvändning för varje producerad enhet solenergi.

Under webbinariet fick vi höra mer om: Utvecklingen av perovskit- och kiselceller, den framtida utvecklingen vad det gäller solcellsteknologi och en översikt över pågående doktorandprojekt inom SOLVE.

Du kan hitta presentationerna nedan:

Introduction to SOLVE and Partnership_Marika Edoff
Advancements in Perovskite-Based Solar Technology_Gerrit Boschloo
Current Trends in Silicon-Based Solar Cell Technology_Barbara Terheiden
What measures can be taken to enhance the efficiency of future solar cells_Marika Edoff

Doktorandprojekt i fokus:

PhD student Majid Salari
PhD student Bharya Rakheja
PhD student Klara Kiselman

Senast uppdaterad: 2023-10-04