Vår forskning och aktiviteter

SweDeliver bedriver forskning i tre arbetspaket, var och ett med fokus på specifika utmaningar för läkemedelstillförsel via parenteral, oral och pulmonär administrering. I ett fjärde arbetspaket fokuserar vi på utbildning och karriärutveckling för våra unga forskare och våra partners.

Utbildning och karriärutveckling

I detta arbetspaket fokuserar vi på att ge våra unga forskare strategiska kompetenser för att nå ledande positioner inom forskning och utveckling i området läkemedelstillförsel.

Läs om vårt arbetspaket för utbildning och karriärutveckling

Ledare för arbetspaketet
Andreas Hugerth, Ferring Pharmaceuticals A/S
Hillevi Englund, UU Innovation (Co-lead)

Våra forskare

Arbetspaket: Parenteral läkemedelstillförsel

Arbetspaket: Oral läkemedelstillförsel

Arbetspaket: Pulmonär läkemedelstillförsel

SweDeliver Alumner 

Senast uppdaterad: 2023-11-16