Utbildning och karriärutveckling

SweDeliver lägger särskild vikt vid utbildning i tekniker på stark frammarsch – som biologiska läkemedel och nya metoder, beräkningsmodellering och simulering samt högupplöst analys. Det är områden som utgör strategiska kompetenser för framtida forskning inom läkemedelstillförsel. Det är tydligt att biologiska läkemedel och andra nya metoder går en lovande framtid till mötes inom både behandlingar och kommersialisering. Vi ser också att effektiva system för läkemedelstillförsel är nödvändiga för att infria denna potential.

Modellering och simulering präglar alla aspekter av modern läkemedelsforskning – från upptäckt till tillverkning av system för läkemedelstillförsel. Bild- och spridningstekniker förväntas få mycket stor betydelse i framtiden, i synnerhet med tanke på Sveriges nationella infrastrukturer MAX IV och ESS.

SweDelivers partners besitter de kompetenser som krävs för att erbjuda förstklassig utbildning inom dessa nyckelområden. Utbildning tillhandahålls även inom innovationsområdet, inklusive patent- och entreprenörskap. Här främjar SweDeliver livslångt lärande via kurser, studiebesök och branschens mentorprogram för våra unga forskare med fokus på strategiska överväganden och karriärutveckling.

SweDelivers program för utbildning och karriärutveckling ger även sort utrymme för mobilitet i syfte att främja internationell och sektoriell rörlighet, till exempel via industriell postering av doktorander och postdoktorer såväl som associerade akademiska positioner för seniora forskare inom läkemedelsbranschen.