Halvtidsseminarium: Självaggregering av terapeutiska peptider

Ellen Brunzell presenterar sitt arbete med att via olika spridningsmetoder, bl a röntgenspridning och statisk ljusspridning, karaktärisera strukturen av självaggregerade peptider. Tidiga skeden i aggregeringsprocessen samt effekten av olika lösningsmedelstillsatser undersöks. Resultaten från dessa studierna kan användas vid undersökning av bl a sjukdomar där peptidaggregering har en central roll.

Forskarbio Ellen Brunzell, doktorand vid Institutionen för läkemedelskemi och SweDeliver, erhöll sin apotekarexamen vid Uppsala universitet sommaren 2020. Hon utförde sitt masterprojekt vid Uppsala universitet i gruppen för farmaceutisk fysikalisk kemi. Hösten 2020 påbörjade Ellen sina doktorandstudier i samma grupp.

Läs även Forskare i fokus: Ellen Bruntzell vill öka vår kunskap om peptidläkemedel

Ellen Brunzell, doktorand vid Institutionen för läkemedelskemi