Halvtidsseminarium: Plattform för läkemedelstillförsel med fokus på optimal tarmabsorption av oral antibiotika

  • Datum: –15.00
  • Plats: BMC, sal C4:305 samt online via Zoom (https://uu-se.zoom.us/j/64469983597)
  • Föreläsare: Xiguo He, doktorand vid Institutionen för farmaci och SweDeliver
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för farmaci, SweDeliver
  • Kontaktperson: Christel Bergström, Professor
  • Halvtidsseminarium

Xiguo He, doktorand vid Institutionen för farmaci och SweDeliver, presenterar sitt arbete med att förbättra oral biotillgänglighet av antibiotika med hjälp av nanopartiklar som är stabila i mag-tarmkanalen, effektivt löser svårlösliga antibiotika och har hög membranpermeabilitet för ökad läkemedelstillförsel till blodbanan.

Vid halvtidsseminariet närvarar kommitté:

Linus Sandegren, universitetslektor vid Uppsala universitet
Hanna Barriga, forskningsspecialist vid Karolinska Institutet
Johan Engblom, professor i biomedicinsk teknologi vid Malmö universitet

Forskarbio Xiguo He erhöll sin masterexamen i farmaceutisk modellering vid Uppsala universitet, 2021. Med erfarenhet från in vitro-, in vivo- och in silico-modellering rekryterades hon som doktorand till Uppsala universitets miljö för Avancerad läkemedelsformulering med uppgiften att utveckla nanopartiklar för oral tillförsel av antibiotika. Projektet genomförs i samarbete med Uppsala Antibiotic Center.

Xiguo He