Halvtidsseminarium • Anna Simonsson: Nya metoder att ta läkemedel till lungorna

  • Datum: –15.00
  • Plats: BMC, sal B:41 samt online via Zoom (https://uu-se.zoom.us/j/64840032107)
  • Föreläsare: Anna Simonsson, doktorand vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap och SweDeliver
  • Webbsida
  • Arrangör: SweDeliver, Farmaceutiska fakulteten
  • Kontaktperson: Göran Alderborn, Faculty of Pharmacy
  • Halvtidsseminarium

Anna Simonsson, doktorand vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap och SweDeliver, presenterar sitt projekt Blend state-blend property-blend performance relationships of adhesive mixtures for inhalation powders – ett arbete där hon i nära samverkan med AstraZeneca utforskar nya metoder att optimera formuleringar för tillförsel av läkemedel till lungorna.

Forskarbio Anna Simonsson erhöll sin apotekarexamen vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet 2015. Efter masterstudier i farmakognosi vid Londons UCL School of Pharmacy, följde uppdrag som Apotekschef i Norge och Sverige innan hon rekryterades till sin nuvarande doktorandtjänst vid professor Göran Alderborns forskningsmiljö i Läkemedelsteknik.

Vid halvtidsseminariet närvarar kommitté:

Alexandra Teleki, Universitetslektor vid Uppsala universitets Institution för farmaci
Kyrre Thalberg, Adjungerad professor vid Lunds universitets Institution för livsmedelsteknik.
Mikael Ekström, Senior scientific advisor, Ionovo.

Anna Simonsson