Dubbel framgång för SweDeliver på IVAs 100-lista

2022-05-11

SweDeliver och ADAC, en ny teknologi med potential att öppna nya dörrar inom cancerbehandling som utvecklats av Sara Mangsbo, universitetslektor och engagerad i SweDeliver, tar plats på IVAs 100-lista som i år sätter fokus på Teknik i mänsklighetens tjänst.

Christel Bergström och Sara Mangsbo, Uppsala universitet
Christel Bergström och Sara Mangsbo, Farmaceutiska fakulteten och SweDeliver,

Kung. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har publicerat 100-listan 2022, i år med fokus på Teknik i mänsklighetens tjänst. Bland de projekt som uppmärksammas för ”stor potential till affärs- och samhällsnytta” finns SweDeliver, nationellt kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel, och ADAC, en teknologi som öppnar helt nya möjligheter för individanpassade cancerterapier, båda ledda av forskare vid Farmaceutiska fakulteten.

Christel Bergström, centrumledare, SweDeliver
Christel Bergström, centrumledare, SweDeliver

– SweDeliver har en central roll i att positionera Sverige längs frontlinjen av behovsdriven farmaceutisk forskning. Tillsammans med våra europeiska industripartners har vi skapat en internationellt stark forskningsportfölj som genererar nödvändig kunskap till utvecklingen av nya läkemedel mot svårbehandlade sjukdomar. Samtidigt skolar vi ny kompetens till svensk Life Science, och att IVA belönar SweDeliver med en plats på 100-listan är ett kraftfullt erkännande och kvitto på värdet av det viktiga arbete vi utför inom ett teknologiskt utmanande område, konstaterar Christel Bergström, centrumledare och professor i molekylär galenisk farmaci.

Med 100-listan lägger IVA grund till nya broar mellan akademi och näringsliv, vilket i sin tur stärker förutsättningarna att förverkliga forskning med potential att förändra världen. 2022 års lista lyfter projekt, innovationer och infrastrukturer som kan bidra till, bland annat, ökad hållbarhet, jämlikhet och hälsa för hela mänskligheten. I urvalet bedöms framför allt potential till affärsutveckling och nytta för användare, företag och samhälle. Det grundläggande kriteriet är och förblir dock hög vetenskaplig kvalitet.

Sara Mangsbo vid SciLifeLab, Uppsala
Sara Mangsbo vid SciLifeLab, Uppsala universitet

– Immunterapi vid cancerbehandling är en vetenskap som länge kämpat med att öka antalet tumörspecifika T-celler i kroppen och att få dem att söka upp och förgöra cancercellen. Vår forskargrupp har i samarbete med SciLifeLabs Läkemedelsplattform följt en delvis alternativ strategi och utvecklat en metod där vi via en injektion synliggör tumören för immunförsvaret och påskyndar produktionen av just de T-celler som krävs. Går allt vägen har vår innovation ADAC kapacitet att ta vetenskapen över en mycket viktig tröskel, säger Sara Mangsbo, universitetslektor vid Farmaceutiska fakulteten och ledare för SweDelivers arbetspaket Utbildning och karriärutveckling.

100-listan tas fram av Research2Business, ett IVA-projekt som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning inom tekniska och ekonomiska vetenskaper till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. Urvalskommittén består av drygt 40 kvalificerade representanter för akademi, näringsliv och offentlig verksamhet, och en plats på listan innebär ett skyltfönster och ökade kontaktytor gentemot bland annat näringsliv och andra forskargrupper.

– Idag fortsätter vi att utveckla ADAC inom ramarna för vårt nystartade företag Strike Pharma AB. Vi har en mycket kompetent laguppställning och finansiering att ta oss en bra bit framåt, och att vi nu tar plats på 100-listan tillför både viktig inspiration och nya möjligheter i vårt arbete att korta vägen till behandling av cancer, så framtiden ser definitivt lovande ut, konstaterar Sara Mangsbo.

FAKTA

  • Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien uppmärksammar med 100-listan forskning som har potential att skapa nytta inom överskådlig tid.
  • I fokus för 2022 års 100-lista är Teknik i mänsklighetens tjänst.
  • SweDeliver är ett världsledande forsknings- och kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel med akademiskt nav vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet.
  • Antibody Drug Affinity Conjugate (ADAC), utvecklad av Sara Mangsbo, bygger på att skapa syntetiska proteinfragment liknande dem som finns i en tumör och att injicera dessa i patienten. Detta exponerar tumören för immunförsvaret som därmed börjar producera helt nya, tumörspecifika T-celler, vilka i sin tur leder de redan existerande T-cellerna att identifiera och förstöra tumören.

MER INFORMATION

KONTAKT

Christel Bergström, professor
SweDeliver, Uppsala universitet
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

Sara Mangsbo, forskningsledare
SweDeliver, Uppsala universitet
Sara.Mangsbo@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-16